Projekce ve 3D obrazu

Naše Kino Napajedla je vybaveno technikou pro 3D zvuk a 3D obraz. Kino Napajedla je vybaveno unikátní technikou 3D zvuku Auro 11.1., kterou disponuje pouze několik kin v ČR. V případě 3 D obrazové projekce jsou divákovi po dobu představení zapůjčeny speciální 3 D brýle. Při jejich použití dbejte, prosím, těchto zásad.

  • Pro prostorovou projekci jsou zapůjčeny 3D brýle, které se při opuštění sálu vrací obsluze.
  • Pro děti půjčujeme speciální dětské 3D brýle, které jsou v menší velikosti oproti dospělým.
  • Za prokazatelné poškození je zodpovědný samotný divák.
  • Nedotýkejte se skel prsty a ani nijak brýle nečištěte.
  • Před každou projekcí jsou brýle očištěny. V případě znečištění či jiné vady ihned přivolejte uvaděčku či obsluhu.
  • 3D brýle lze použít i v kombinaci s dioptrickými brýlemi či čočkami.

Návštěvník zakoupením vstupenky souhlasí výše uvedenými pokyny a zásadami a je si vědom, že při jejich porušení může být vykázán z prostor Kina Napajedla.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2021 Kino Napajedla
Realizace rotate Rotate